Lényeges változások a szakképzést érintő jogszabályokban

A tavaly elkezdett előkészületi munkálatokat követően 2017. november 7-én nyújtotta be a Kormány a Parlament elé a szakképzés rendszerét érintő legújabb törvényi módosítások tervezetét. A javasolt változtatások három területhez kapcsolódnak: az iskolai rendszerű szakképzéshez, a felnőttképzéshez és a szakképzés állami finanszírozásához. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb újdonságokat.

 Olvass tovább...

A főtevékenységként gyakorlati képzőkre vonatkozó szabályok változása, valamint a kamarai gyakorlati oktatói vizsga

A november elején az Országgyűlés elé kerülő szakképzési tárgyú törvénymódosítás keretében több változás várható a gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezeteket érintően. Ezekről összefoglalóan külön írásunkban számoltunk be. Van azonban két olyan változtatás a módosítási javaslatban, amellyel érdemes kicsit közelebbről és mélyebbről is megismerkedni.

 Olvass tovább...

A gyakorlati képzés finanszírozásával kapcsolatos változások 2017-ben

A gyakorlati képzés költségeinek finanszírozásával kapcsolatban a 2017-es adóév is tartalmazott újdonságokat, még ahhoz képest is, ami 2016 végén ismert volt. A szakképzési hozzájárulásra kötelezett a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvényben (a továbbiakban: Szht.) meghatározott módon teljesítheti hozzájárulási kötelezettségét, így a megfizetés mellett a gyakorlati képzés szervezésével (tanulószerződéssel, együttműködési megállapodással vagy hallgatóval kötött munkaszerződéssel), illetve a saját dolgozó képzésével.

 Olvass tovább...

2016. szeptember 1-jétől változnak a szakképzést szabályzó törvények

Az Országgyűlés 2016 tavaszán egységes oktatási csomag keretében tárgyalta többek a szakképzésről, valamint a szakképzési hozzájárulásról szóló törvények módosítását. A változások közül több is érinti szakképzésben részt vevő tanulók, a szakképző iskolák,a gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezetek és a gazdasági kamarák feladatait.

 Olvass tovább...

Hiány-szakképesítések

A hiány-szakképesítések minden tanévben az alapján kerülnek meghatározásra, hogy a munkaerő-foglalkoztatásban érintett gazdálkodó szervezetek részéről várhatóan hogy alakul a szakképzett munkaerő iránti igény. A hiány-szakképesítések megyénként eltérőek és évente kormányrendeletben jelennek meg. Mivel ezekben a szakképesítésekben munkaerő-piaci igény jelentkezik, a tanulók nagyobb valószínűséggel tudnak elhelyezkedni.

 Olvass tovább...

Módosultak a szakképzési tárgyú törvények

2015. június 4-én jelent meg a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi LXVI. törvény. A módosítás 2015. június 12-én lép hatályba, de néhány rendelkezése csak 2015. július 1-jén, szeptember 1-jén, október 1-jén, 2016. január 1-jén, 2016. szeptember 1-jén és 2019. szeptember 1-jén lép életbe.

 Olvass tovább...

Változások a gyakorlati képzés megszervezésében

A szakképzés 2015 nyarán elfogadott törvényi változásai több tekintetben is érintették a gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezeteket. A zömében 2015. június 12-én hatályba lépett módosítások egy része közvetett, más része közvetlen hatással volt a tanulókat tanulószerződéssel vagy a szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodás keretében fogadó gyakorlati képzőkre. Ezek elsősorban a második szakma ingyenességéhez és a nappali rendszerű oktatásban való részvétel életkori határának változásához, továbbá a felnőttoktatásban is köthető tanulószerződéshez kapcsolódtak. Fontos változások léptek életbe a tanulóknak fizetendő pénzbeli juttatással és a gyakorlati oktatók mestervizsga-kötelezettségével kapcsolatban is. Nyár óta újra alkalmazható gyakorlati oktatásvezető a szakképző iskolákban.

 Olvass tovább...

Kamarai garanciavállalás

A kormány egyik fő célkitűzése a szakiskolai tanulók közül a duális képzésben résztvevők arányának a jelenlegi 50%-ról 70%-ra történő emelése 2018-ra. Ennek egyik eszköze a kamarai garanciavállalás intézményének bevezetése. Az erről szóló törvénymódosítást 2014 végén fogadta el az Országgyűlés. Az intézkedés hatására a gazdaság elosztó szerepe válik elsődlegessé a tanulók gyakorlati képzési helyének kiválasztásában. Az iskolák szerepköre átalakul és fő feladatuk a 9. évfolyam szorgalmi időszakában történő gyakorlati képzés megszervezése, a magasabb évfolyamokon a még nem kihelyezhető tanulók felzárkóztatása, pedagógiai fejlesztése lesz annak érdekében, hogy minél előbb külső gyakorlati képzőhelyen folytathassák a gyakorlati ismeretek elsajátítását.

 Olvass tovább...

Oldalak